KADRA PEDAGOGICZNA

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor

Anna Siemieniuk

v-ce Dyrektor

Magdalena Raźniak

język polski

Anna Siemieniuk

Magdalena Raźniak

Eliza Krasnodębska

matematyka

Małgorzata Uszyńska

Joanna Łach

historia

Marcin Buczyński

Magdalena Raźniak

fizyka

Anna Mikołajczuk

chemia

Anna Mikołajczuk

biologia

Małgorzata Gęsina

przyroda

Jolanta Romańczuk

geografia

Małgorzata Uszyńska

wiedza o społeczeństwie

Anna Chmiel

wychowanie do życia w rodzinie

Anna Chmiel

język angielski

Marcin Buczyński

Anna Rucińska

język rosyjski

Małgorzata Gęsina

edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Mikołajczuk

edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Oksięciuk

Maria Pytel

Jolanta Romańczuk

Ewa Szczekutek

Katarzyna Pankiewicz

informatyka

Krzysztof Siemieniuk

Małgorzata Gęsina

technika

Anna Mikołajczuk

religia

Anna Chmiel

muzyka

Katarzyna Pankiewicz

plastyka

Ewa Szczekutek

wychowanie fizyczne

Radosław Kosieradzki

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Rucińska

Jolanta Oksięciuk

Eliza Krasnodębska

Joanna Łach

rewalidacja

Eliza Krasnodębska

Jolanta Oksięciuk

logopeda

Eliza Krasnodębska

pedagog/pedagog specjalny

Jolanta Oksięciuk

biblioteka

Jolanta Romańczuk

świetlica

Urszula Bartosiak

doradztwo zawodowe

Anna Chmiel