KADRA PEDAGOGICZNA

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor

Anna Siemieniuk

v-ce Dyrektor

Magdalena Raźniak

język polski

Anna Siemieniuk

Magdalena Raźniak

matematyka

Małgorzata Uszyńska

Joanna Łach

historia

Marcin Buczyński

Magdalena Raźniak

fizyka

Anna Mikołajczuk

chemia

Anna Mikołajczuk

biologia

Małgorzata Gęsina

przyroda

Małgorzata Gęsina

geografia

Małgorzata Uszyńska

wiedza o społeczeństwie

Anna Chmiel

wychowanie do życia w rodzinie

Anna Chmiel

język angielski

Marcin Buczyński

Anna Rucińska

język rosyjski

Małgorzata Gęsina

edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Mikołajczuk

edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Oksięciuk

Magdalena Nowak

Katarzyna Pankiewicz

informatyka

Krzysztof Siemieniuk

Małgorzata Gęsina

technika

Urszula Bartosiak

religia

Anna Chmiel

muzyka

Katarzyna Pankiewicz

plastyka

Małgorzata Uszyńska

wychowanie fizyczne

Radosław Kosieradzki

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Rucińska

Jolanta Oksięciuk

Eliza Krasnodębska

Joanna Łach

rewalidacja

Eliza Krasnodębska

Jolanta Oksięciuk

Katarzyna Pankiewicz

Anna Rucińska

Anna Chmiel

logopeda

Eliza Krasnodębska

pedagog/pedagog specjalny

Magdalena Nowak

biblioteka

Joanna Rogozińska

świetlica

Urszula Bartosiak

Radosław Kosieradzki

Małgorzata Uszyńska

doradztwo zawodowe

Anna Chmiel